Baskılı Camlar

Cam panellere boya ( baskı ) uygulaması farklı tekniklerle yapılmaktadır. Ancak genel bir ayrım yapabilmek için öncelikle

  1. Baskı + Temper : Baskılı camın temperlenmesi uygulaması

  2. Temper + Baskı :Temperli cam üzerine baskı uygulaması şeklinde iki ana uygulama vardır.

Birinci tip uygulamada cam üzerine aşağıda saydığımız 4 farklı teknikten her biri ile uygulama yapıla bilir. Bu teknikte kullanılacak olan boya/mürekkebin 700-750 derece ısıya dayanıklı olması gerekir. Bu ısı altında temperlenen basklı camlarda baskı cam içine nüfus eder, böylece silinme, kazınma, deforme olma gibi dış etkenlerden korunmuş olur. Bazı özel tip boylar UV dirençli ya da asit direnci bakımından farklılıklar gösterse de genel uygulama bu şekilde yapılmaktadır.

İkinci tip uygulamada ise cam önce temperlenir, üzerine düşük sıcaklıkda sertleşebilen, ama mekanik dayanımı ve nem dayanımı birinci türe göre daha düşük olan boyama işlemi yapılır. Bu uygulamada aşağıdaki teekniklerden en yaygın kullanılanı dijital baskı ya da püskürtme tekniğidir.

Kris Cam Dekorasyon olarak her iki tür uygulamayı da yapmaktayız.

 

 

 

 

Cam üzerine baskı tekniklerinden bahsedecek olursak bunları da ana hatlarıyla dörde ayırabiliriz:

  1. Rulo baskı

  2. Serigraf baskı

  3. Püskürtme baskı

  4. Dijital baskı

Kullanılan teknik ve makinelerin özelliklerine göre tek renk ya da çok renkli uygulamalar yapılması mümkündür.

YAPI UYGULAMALARINDA BASKILI CAMLAR:

Basklı camlar giydirme cephelerde genelde kör-cephe dediğimiz, arkasındaki kanalların, yapı malzemelerinin görünmesi istenmeyen kısımların kapatılması amacıyla tek cam ya da çift çalara uygulanmakta ve kullanılmakta; yine İç ya da dış mekanda dekoratif görünüm amacıyla kullanılabilmektedir.

ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLERDE BASKILI CAMLAR:

Mobilya camları, beyaz eşyalarda kullanılan camlar, her tür dekorasyon uygulaması; reklam sektörü, aydınlatma sektörü, araç camları ( kara, hava, deniz ulaşım araçları) gibi çok çeşitli alanda kullanılan özellikle temperli camlara baskı uygulamaları oldukça yaygındır.

KRİS CAM DEKORASYON bu alandaki taleplerinize cevap vermekten memnuniyet duyacaktır.