Baskılı Cam Talebi Oluştururken Dikkat Edilecekler Ankara

Baskılı Cam Talebi Oluştururken Dikkat Edilecekler Ankara

SÖZLEŞME AŞAMASINDA MÜŞTERİ TARAFINDAN BELİRTİLMESİ GEREKEN KONULAR:

1. Baskılı camın kullanılacağı yer ve kullanım amacı.

2. Baskılı yüzeyin hava şartlarına açık olacak şekilde kullanılıp kullanılmayacağı.

3. Baskılı camın dış ortamda mı yoksa iç mekanda mı kullanılacağı, tek levha halinde mi yoksa lamine cam veya ısıcam bileşeni olarak mı kullanılacağı.

4. Baskılı cama Heat Soak Testi ( HST) yapılıp yapılmayacağı.

5. Görünüş yönü ya da yazıların okunuş yönü olup olmadığı.

6. Camın çift yönlü görünüşe açık olup olmadığı.

7. Arka yüzden ışık uygulanıp uygulanmayacağı, ışık kaynağının gücü vb.

8. Kenar bölgelerin açıkta kalıp kalmayacağı veya ne kadarının kapalı kalacağı/ görünmeyeceği

9. Müşteri ya da üçüncü tarafın renk kontrolünü camın hangi yüzeyinden yapacağı, kontrol kriterlerinin neler olduğu.

10. Baskılı Cam, normal gün ışığında, bulutlu havada [1], üzerine veya arkasına güneş ışığı veya bir ışık kaynağından yansıtılan ışık düşürülmeksizin, opak bir levhanın 3 m. önüne konularak, cama 3 m. mesafeden, dik olarak bakılarak (en fazla 30 derece açı altında) kontrol edilir. (Bombeli camlarda bakış noktası cama teğet pozisyon olmalıdır. ) Müşterinin eğer bunun dışında bir kontrol yöntemi varsa, sözleşme aşamasında bu da belirtilmelidir

11. Işık geçirgenlik değeri talep ediliyorsa bu değer ve bununla birlikte sunulan bir numune üreticiye verilmeli ya da üretici tarafından yapılacak numunenin müşteri tarafından onaylandıktan sonra üretime devam edilmesi gerektiği üreticiye bildirilmelidir.

12. Baskılı cam ile direkt temas edecek bir doğrama, silikon, conta vb. var ise bunun niteliği, rengi, kalınlığı, temas alanını gösterir çizim üreticiye verilmelidir.

13. Çoklu renk baskılı camlar için film çıktısı üreticiye verilmelidir. Ya da bu filmler üretici tarafından yapılıyorsa, müşteri kendisi de filmleri kontrol edeceğini bildirmelidir.

14. Logo isteniyorsa bire bir istenen ölçüde film çıktısı (Eğer serigrafi baskı isteniyorsa bu durumda her bir renk için ayrı film çıktısı) olması gerektiği belirtilmelidir.

15. Fon baskı ya da cam yüzeyinin tamamını kaplayan baskı dışındaki her türlü baskı için kurallarına göre oluşturulmuş teknik çizim verilmelidir.

16. Cama uygulanacak kenar işleme, delik vb. ikincil işlemlerin tamamına ait teknik çizimler üretici firmaya detaylarıyla teslim edilmelidir. Sonradan bu konuda yapılacak değişiklik ve eklemeler baskı işlemini olumsuz etkileyecekse üretici firma bu değişiklikleri veya eklemeleri kabul etmeme hakkı vardır.

17. Baskılı camın lamine cam veya çift cam uygulamasında kullanılıp kullanılmayacağı, yürüyüş yollarında kullanılacak bir cam isteniyorsa anti-silip baskılı camın lamine uygulamasına girip girmeyeceği gibi detaylar belirtilmelidir.

18. Boyanın kimyasallara karşı dayanımı, RosH uygunluğu veya kurşunsuz boya, su bazlı boya/ mürekkep vb. kullanılması gibi özel talepler üreticiye bildirilmelidir.

19. Kaplamalı camlarda baskı yapılacak yüzeyin belirtilmesi gereklidir. (Eğer müşteri bir şekilde bunu belirtmemiş ise genel uygulama baskının kaplamasız yüzeye yapılmasıdır.)

20. Düz camlarda koyu renk baskılar için de kalaysız yüze baskı talebi olup olmadığı bildirilmelidir. (Açık renk baskılar genel kural olarak kalaysız yüze yapılır. Koyu renkler için böyle bir ayrım uygulanmaz.)

21. Boya türü olarak metalik boya, silveretch (asit işlemeli renkler), fosforlu boya, simli baskı konusunda ayrıntılı açıklamalar yapılmalıdır.

22. Dijital olmayan baskılarda 2’den fazla renkli baskılar söz konusu olduğunda renk geçişlerinde üst üste geçiş toleransları belirtilmelidir.

23. Müşteri kendisi boya temin edecekse boyanın markası, data sheet’i ve MSDS formları mutlaka üreticiye iletilmelidir. Boyanın tamamı tek seferde üretilmiş olması gerekir, aksi takdirde ton farklılıkları olabileceği bilinmelidir.

24. Üretici firmalar genellikle kendi oluşturdukları standartlarda kontrol yapılarken ana bölge ile kenar bölge ayrımı yaparlar. Kenar bölge ayrımı kenardan 15 mm'e kadar olan alanı kapsar. Baskılı cam için kenar işleme istenmiş ve kenar bölgeler açıkta kalacak ise kenar bölge ayrımı yapılmaz, bütün cam alanı aynı kriterlere göre değerlendirilir. Müşteri eğer kenar bölgeler konusunda özel talepte bulunma gereği duyuyorsa bunu da bildirmelidir.

25. Müşteri tarafından yapılan anlaşmaya göre özel olarak tanımlanmış herhangi bir ışık geçirgenliği değeri vb. yoksa üretici firma koşulları kabul edilmiş demektir. Bu nedenle ışık kaynağı hakkında da müşteri özel taleplerini bildirmek zorundadır.

26. Müşteri tarafından sözleşme aşamasında belirtilmeyen ve sonradan kullanım alanı veya müşteri imalat kontrolleri ya da üçüncü tarafların talepleri olarak ileri sürülecek kontrol yöntemleri, kusur iddiaları, imalat hatası vb. itirazlar geçersizdir. Bu nedenle, olası değişiklik ihtimallerine karşı da özel şartlar ileri sürülebilir.

27. Cam üzerine yapılan bir baskı ancak yine bir cam üzerine yapılan baskı ile kontrol edilebilir, kağıt üzerine yapılmış bir baskı ile karşılaştırılması doğru değildir. Bu nedenle renk kartelalarından ölçüm alarak cam üzerindeki baskı ile yapılacak karşılaştırmalar kabul edilmez. Numune kontrolleri bu nedenle önemlidir. Cam numunesi olmadan Ral kodu belirtmek yeterli değildir. “Sözleşmeye cam numunesi yapıldıktan sonra renk konusunda kesin karar verilecektir” diye belirtilmelidir.

28. Onay numunesi olarak küçük ebatlı cam üretildiğinde daha sonradan büyük ebatlı sipariş camlarla arasında ton farkı oluşabilir. Bu durumlarda ∆E değeri pek bir anlam ifade etmez. Özellikle de metalik ya da silveretch baskılı camlarda. Ayrıca dijital baskılı camlar için de colourmetre ile karşılaştırılabilir bir değer elde etmek mümkün değildir. Bu nedenle mock-up camları ortalama sipariş ölçülerine yakın ölçülerde olmalıdır.

29. Müşteri şablon, reflekte cam veya kaplamalı camlara baskı istediğinde camın hangi yönüne ve pozisyonuna baskı yapılacağını bildirmelidir. Bildirilmemiş olan teknik detayların sorumluluğu üreticiye ait değildir.

[1] Ancak şurası da bir gerçektir ki, gün ışığı dediğimiz şey kapalı havada, güneşli havada ya da günün değişik saatlerinde farklılık gösterebilir. Bu nedenle farklı hava şartlarına sahip günlerde, farklı saatlerde yapılan ölçümleri birbirleri ile karşılaştırmak yanıltıcı olabilir.) Konut veya işyerlerine ait oda camlamalarının kontrolü odanın normal aydınlatması için kurulu sistem altında, iç mekanda yapılır.