Liderlik ve Taahhüt

Kris Cam üst yönetimi aşağıdakiler vasıtasıyla kalite yönetim sistemine liderlik yapmakta, taahhütlerde bulunmakta ve bütün bunları ilgili taraflarla paylaşmaktadır.

a) Kalite yönetim sisteminin etkinliği için hesap verilebilirlik ilke edinilmiştir. Bütün birimler çalışmalarını bu ilke ışığında yürütecektir.

b) Kalite politikası ve kalite hedefleri kuruluşun stratejik yönü ve bağlamı ile uygun şekilde oluşturulmuştur.

c) Kalite yönetim sisteminin şartları kuruluşun iş prosesleri ile entegre edilerek güvence altına alınmıştır.

d) Proses yaklaşımı ve risk temelli düşünmenin kullanımının teşvik edilmesi diğer önemli bir ilkemizdir.

e) Kalite yönetim sisteminin uygulanması, sürekliliğinin sağlanması için gerekli kaynaklar planlanmış ve güvence altına alınmıştır.

f) Etkin kalite yönetimi ve kalite yönetim sistemi şartlarına uygunluğun her alanda, kuruluşumuzun her uygulamasında önemle takip edilecektir.

g) Kalite yönetim sisteminin amaçlanan çıktılarına ulaşmasının güvence altına alınması için bütün kuruluş çalışanları ve üst yönetim seferber olacaktır.

Bu amaçla;

Kalite yönetim sisteminin etkinliğine katkı sağlayacak kişilerin işe alınması, yönlendirilmesi ve desteklenmesi sağlanacaktır;

İyileştirme çalışmaları her alanda teşvik edilecektir.

Diğer ilgili bölüm yöneticilerinin kendi sorumluluk alanlarına giren konularda liderlik etmesi için üt yönetimce destekleneceklerdir.

Hakan Özdemir
Genel Müdür