Lamine Cam Kontrolü Ankara

Lamine Cam Kontrolü Ankara

LAMİNE CAM SATIN ALAN FİRMALARIN DİKKAT ETMESİ GEREKEN 14 FAKTÖR

NİHAİ ÜRÜN GİRDİ KONTROLÜNDE DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

1. Hafif de olsa puslu bir görünüş ya da bir bölgede pusluluk, diğer bölgede net görünüş var mı? Eğer varsa, bu demektir ki pvb kalitesi düşüktür. Muhtemelen atık pvb katılarak üretilmiştir. Ya da proseste bir hata oluşmuştur. Her iki durumda da pvb’nin cama tutunma düzeyi düşüktür. Gelecekte delaminasyon ihtimali taşımaktadır.

2. Camın görünüşünde sararma var mıdır ? Varsa bunun iki temel nedeni olabilir. Ya pvb kalitesizdir ya da cam otoklava birden çok verilmiş veya yüksek ısıda proses değeri belirlenmiştir. Camı iade etme hakkınız vardır.

3. Cam aralığında toplu iğne başı büyüklüğünden küçük ama bir arada öbek oluşturan hava kabarcığı olmamalıdır. Eğer varsa bu bir proses kusurudur. Bu kabarcıklar nemli, ıslak ortamlarda çoğalabilir ve genişleyebilir.

4. Delikli spider lamine camlarında özellikle delik kenarlarında hava kabarcığı var mıdır? Bu kabarcıklar delik aparatı tarafından kapatılacak olsa bile, gelecekte büyüme ve açığa çıkma riski vardır.

5. Kenar bölge boyunca , delik ya da oygu etrafında optik görünüşte bir dalgalanma var mıdır? Eğer varsa, bu demektir ki, üretim aşamasında büyük hava kabarcıkları oluşmuş, bu kusurları düzeltmek için bu bölgeler mengene ile sıkıştırılıp cam ikinci bir kez otoklavdan geçirilmiştir.

6. Kenarlarda pvb içe kaçıklığı var mıdır ? Varsa bu bölgeler su veya nem ile temas durumunda birikintiye neden olabilir, gelecekte bu bölgelerden başlayarak delaminasyon ile karşılaşabilirsiniz.

7. Camın kenarından içeri kısmına doğru uzanan keskin uçlu yarık veya çatlak şeklinde parça kopması var mı ? Varsa bu kusur standart dışı demektir. Camı iade talebinde bulunabilirsiniz.

8. Cam içinde – ara boşlukta değil- ham madde kaynaklı hava kabarcığı, habbe, düğme vb. kusur var mıdır? Eğer varsa bunların m2 başına en fazla 1 adet olması kabul edilebilir kusurdur. Bundan fazlası varsa, cam kalitesiz demektir. Sözleşme şartlarını kontrol etmeniz gerekir. Eğer cam menşei hakkında bir şart ileri sürülmedi ise bu ve benzeri kusurlarla karşılaşmanız kaçınılmazdır.

9. İki cam arasında hiçbir şekilde yabancı madde, kıl, tüy, leke, toz vb. yabancı madde olmamalıdır. Camın iç ya da dış yüzeyinde hiçbir şekilde kazıntı şeklinde çizikler olmamalıdır.

Görüntüde buruşukluk olmamalıdır. Bunların hepsi üretim hatasıdır.

10. Cam görüntüsünde damar şeklinde görünüş kusuru varsa bu kabul edilir bir kusur değildir. Ara bağlayıcı pvb’ nin kalitesizliğinden, homojen olmamasından kaynaklı bir kusurdur.

11. Ölçüm kontrolü yaptığınızda;

a. Lamine camın toplam anla kalınlığı her bir cam kalınlığı için ± 0,2 mm.dir. Ara tabaka film kalınlığındaki toleranslar dikkate alınmaz.

b. Kayıklık toleransı aşağıdaki tabloda gösterilen sınırlar içinde kabul edilebilir.

Kayıklık, cam levha bileşeninin veya şeffaf plastik levhanın herhangi bir kenarında ortaya çıkan hizadan ayrılmadır. Kayıklık camın en veya boyunda aynı olmayabilir. En büyük kayıklık dikkate alınacaktır.

En veya boy 1 m’ye eşit ya da küçükse, kayıklık tolerans 2 mm’dir.

En veya boy 1 ila 2 m arasında ise, kayıklık tolerans 3 mm’dir.

En veya boy 2 ila 4 m arasında ise, kayıklık tolerans 4 mm’dir.

En veya boy 4 m.den büyükse, kayıklık tolerans 6 mm’dir.

12. Kusur çeşitlerine göre, görünüş alanındaki kabul edilebilirlik toleransları ise şöyledir.

Görünüş alanındaki noktasal kusurlar: Bu tür kusurlara opak noktalar ( cam veya ara tabakadaki kapanımlar veya kalay izleri gibi görünür kusurlar), habbeler veya yabancı maddeler dahildir. Çapı 0,5 mm’den küçük kusurlar dikkate alınmaz. 3 mm’den büyük büyük kusurlara izin verilmez. Bu durum aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

Dört veya daha fazla kusur, birbirinden 200 mm’den daha yakın mesafelerde ise, bu durum bir kusur birikimi demektir. Bu mesafe üç levhadan oluşan lamine cam için 180 mm’ye, dört levhadan meydana gelen laminede 160 mm’ye, beş ve daha fazla levhadan meydana gelen laminede 150 mm’ye kadar azalır. Bunların detaylarına TS EN ISO 12543-5 nolu standarttan ulaşabilirsiniz.

13. Kenarları çerçeve içine girmeyen lamine camlarda mutlaka rodaj işlemi yapılmasını istemişsinizdir. İşlemesi rodajlı olmalıdır. Ancak, rodaj işlemi lamine prosesinden sonra yapılmamalıdır. Bazı firmalar, iki cam arasındaki pvb’nin görüntüsü veya iki cam plaka arasında kaymalardan kaynaklı göze hoş gelmeyen görüntüyü kaldırmak için camlara lamine işleminden sonra rodaj talep etmektedir. Bazı cam işleme firmaları da “müşteri memnuniyeti” adına bunu kabul etmektedirler. Oysa özellikle dış ortamlarda kullanılacak olan lamine cam, ısı farklılıklarına maruz kalacağı için termal şoka uğrayacak, bu da temper + lamine sonrası rodaj yapıldığı için temperli camdaki stresi çoğaltacak, sonuçta camın patlama riskini artacaktır.

14. Ayrıca, lamine sonrası yapılacak rodaj işlemi sırasında iki cam arasındaki pvb çekme-gerilme eğilimine maruz kalacak, pvb kenardan içe doğru kaçıklık yapabilecek, en azından pvb’nin yapışkanlık değeri düşecektir. Bu da diğer camlara göre pvb’nin neme daha fazla maruz kalması ve giderek kenarlarda çiçeklenme dediğimiz görüntü bozukluklarına, renk değişmelerine neden olabilecektir.