Temper Prosesinde Enerji Tasarrufu Ankara

 Temper Prosesinde Enerji Tasarrufu Ankara

Enerji tasarrufu sağlamak için yapılacak çalışma iki ana ayağa dayanır;

 1. Enerji kayıplarını kontrol etmek ve azaltmak,
 2. Bu çalışmayı yürütecek verilere sahip olmak,

Enerji kayıpları nereden kaynaklanır; bunu azaltmak içi ne gibi önlemler alınabilir.

Şunu hemen belirtilmeli ki, burada sayılan önlemlerin çoğu aslında temper fırını satın alınırken dikkate alınması gerekli noktalardır.

 • Temper fırınının yalıtımının iyi tasarlanmış olması enerji kayıplarını önlemekte birincil hedef olmalıdır. Zamanla fırın içi yalıtım farklı bir çok nedenden dolayı deforme olabilir. Bunun için yalıtım sağlayıcı malzemelerin belirli aralıklarla kontrol edilmesi gereklidir.
 • Fırına cam giriş çıkışlarında kapak açma/kapama zamanları olabildiğince kısa tutulmalıdır. Kontrol amaçlı kapak açma/kapama işlemi yerine fırın içini gözetleme delikleri olmalı ve kontrol bu deliklerden sağlanmalı, bu deliklerinin yalıtımı da yüksek düzeyde olmalıdır.
 • Konveksiyon sistemi gerekli ise, sistemin hava sirkülasyonunu birden çok noktadan, sadece üstten değil alt kısımdan da olması tercih edilmelidir. Konveksiyon nozullarının temiz olması gereklidir.
 • Quech ve soğutma bölümüne hava akışı sağlayan kanalların yalıtımı iyi olmalıdır. Buradan hava kaçakları varsa giderilmelidir. Çünkü, sistem bu kaçakları telafi etmek için daha fazla güç harcar, bu da daha fazla enerji tüketimi demektir.
 • Blower motorlarının inventer kontrollü olması gerekir.
 • Quench sistemine basınçlı havanın ayrı bir kanaldan verilmesi gerekir. Quench nozulları gibi soğutma nozullarının da belirli aralıklarla temizlenmesi gereklidir. Bu, hem enerji tasarrufu hem de camın kalitesini doğrudan etkiler.

Toplamanız gereken veriler nelerdir?

 • Çalışma saatleri ve duruş süreleri (değişen kalınlık ve cam türleri arasındaki kayıp zamanı da dikkate alarak) için bir çizelge oluşturmalı ve operatörlerinizin ya da temper bölüm sorumlularının bu çizelgeyi eksiksiz ve doğru şekilde doldurmalarını sağlamalısınız.
 • Her bir sarjın doluluk oranını gösterir. (Cam ölçüleri ve adetleri bazında) raporlama düzeniniz olmalı. Enerji sarfiyatı kV veya kW olmadığına göre kWh/m2 hesabını yapabilmek için yani, toplamda ödediğiniz elektrik faturasının tempere düşen payı değil, temperlenen cam m2'si başına düşen elektrik gideri önemlidir.
 • Bu raporda her sarjda verilen cam kalınlığı, cam türü, ısıtma süresi, quech süresi gibi değerler de kayıt edilmeli.
 • Normal çalışma saatleri içindeki duruş süreleri dışında fırının offline olduğu; uykuda tutulduğu zaman aralıkları da kayıt edilmelidir. Temper süresi ne kadar kesintisiz ise, m2/ başına düşen elektrik gideri o kadar düşecektir.