Temperli Camlarda TSE ve EN Standartları

Temperli Camlarda TSE ve EN Standartları

TEMPERLİ CAMLARDA TSE VE EN STANDARTLARI

Yapılarda kullanılan Camlarla ilgili - özellikle TEMPERLİ CAMLAR- TSE ve EN standartlarının bir listesi aşağıda belirtilmiştir.

Temperli Camlar için CE Uygunluk Beyanında bulunan bir işletmenin teknik dosyasında bu standartların güncel versiyonlarının bulunması, güncelliğinin takip edilebilmesi için ISO-9001 gereği bu standartlara ABONE olunması, her revizyonla birlikte işletme kalite belgeleri içinde buna uygun revizyonların yapılması gereklidir. Bu açıdan bakıldığında özellikle de CAM İŞLEME TESİSLERİ'nde çalışan KALİTE'den sorumlu personelin bu standartların detaylarına hakim olmaları gereklidir.

CEPHE FİRMALARI ya da MİMARİ PROJE FİRMALARI'nın CAM TEDARİĞİ ile ilgilenen yetkilerinin de en azından kendi alanlarına ait kısımlarını incelemeleri ve takip etmeleri gereklidir.

TS EN 356 : Glass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against manual attack (Emniyet camları - Yapılarda kullanılan - El darbelerine karşı dayanıklılığın denenmesi ve sınıflandırılması)

TS 11172 EN 410 : Glass in building - Determination of luminous and solar characteristics of glazing (Cam - Yapılarda kullanılan - Cam yapı elemanlarının ışık ve güneş ışınımı ile ilgili özelliklerinin belirlenmesi)

TS EN 572-1 : Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 1: Definitions and general physical and mechanical properties (Cam yapılarda kullanılan -Temel soda kireç silikat cam ürünler - Kısım 1: Tarifler ve genel fiziksel ve mekanik özellikler)

TS EN 572-2 : Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 2: Float glass (Cam yapılarda kullanılan - Temel soda kireç silikat cam ürünler - Bölüm 2: Float cam)

TS EN 572-4 : Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 4: Drawn sheet glass (Cam Temel ürünler yapılarda kullanılan - Bölüm 4: Çekme düz cam)

TS EN 572-5 : Glass in building - Basic soda lime silicate glass products - Part 5: Patterned glass (Cam Yapılarda kullanılan - Temel ürünler - Bölüm 5: Desenli cam)

TS EN 673 : Glass in building - Determination of thermal transmittance (U value) - Calculation method (Cam yapılarda kullanılan - Isı geçirgenliğinin (U Değeri) tayini - Hesaplama metodu)

TS EN 1063 : Glass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against bullet attack (Emniyet camları - Yapılarda kullanılan - Mermi darbesine karşı dayanıklılığın denenmesi ve sınıflandırılması)

TS EN 1096-1 : Glass in building - Coated glass - Part 1: Definitions and classification (Cam - Yapılarda kullanılan - Kaplamalı cam - Bölüm 1: Tarifler ve sınıflandırma)

TS EN 1096-2 : Glass in building - Coated glass - Part 2:Requirements and test methods for class A, B and S coating (Cam - Yapılarda kullanılan - Kaplamalı cam - Bölüm 2: Sınıf A, Sınıf B ve Sınıf S kaplamalar için özellikler ve deney metotları)

TS EN 1096-3 : Glass in building - Coated glass - Part 3: Requirements and test methods for class C and D coating (Cam - Yapılarda kullanılan - Kaplamalı Cam - Bölüm 3: Sınıf C ve Sınıf D kaplamalar için özellikler ve deney metotları)

TS EN 12150 : Cam- yapılarda kullanılan-Termal olarak temperlenmiş Soda kireç silikat emniyet camı

TS EN 1288 : Cam- yapılarda kullanılan- Eğilme mukavemetinin tayini.

TS EN 1863 : Cam-yapılarda kullanılan- Isıyla mukavemeti arttırılmış ( kısmi temperlenmiş) soda kireç silikat emniyet camı

Pr EN 12600 : Glass in building - Pendulum test - İmpact test method and classification for flat glass (Cam - Yapılarda kullanılan - Sarkaç deneyi - Düz cam için çarpma deneyi ve sınıflandırma)

TS EN 12758 : Glass in building - Glazing and airborne sound insulation - Product descriptions and determination of properties (Cam -Yapılarda kullanılan - Cam sistemleri ve hava kaynaklı ses yalıtımı - Özellikleri tarifleri ve tayinleri)

TS EN 12898 : Glass in building - Determination of the emissivity (Cam - Yapılarda kullanılan -Yayma gücü katsayısının tayini)

pr EN 13474 : Glass in building - Design of glass panes

TS EN 13501-1 : Fire classification of construction products and building elements - Part 1: Classification using test data from reaction to fire tests (Yapı mamulleri ve yapı elemanları, yangın sınıflandırması - Bölüm 1: Yangın karşısındaki davranış deneylerinden elde edilen veriler kullanılarak sınıflandırma)

TS EN 13501-2 : Fire classification of construction products and building elements - Part 2: Classification using test data from fire resistance tests, excluding ventilation services (Yapı mamulleri ve yapı elemanlarının yangın sınıflandırması - Bölüm 2: Yangına dayanım deneylerinin verilerini kullanarak sınıflandırma - Havalandırma sistemleri hariç)

Pr EN 13501-5 : Fire classification of construction products and building elements - Part 5: Classification using data from fire exposure roof tests

TS EN 13541 : Glass in building - Security glazing - Testing and classification of resistance against explosion pressure (Cam - Yapılarda kullanılan - Emniyet cam sistemleri - Patlama basıncına karşı mukavemet deneyi ve sınıflandırma) 3 Terimler ve tarifler .

TS EN 14179 : Cam-yapılarda kullanılan-Isıl olarak temperlenmiş ve ısıl banyolanmış soda kireç silikat emniyet camı