Yangına Dayanıklı Cam Ankara

Yangına Dayanıklı Cam Ankara

YANGINA DAYANIKLI CAM

YANGINA DAYANIKLI CAM ya da YANGIN ETKİLERİNİ GECİKTİRİCİ CAM da denilmektedir. Yangına tepki verme açısından cam A-1 sınıfı bir malzeme olarak tanımlanmıştır. Bunun anlamı tutuşmayan, kömürleşmeyen, yanmayan ve yangına katkıda bulunmayan malzeme olduğudur. ( Yangına dayanım açısından malzemeler A 1, A 2, B, C, D, E ve F sınıfı olarak tanımlanmıştır. F sınıfı yangına katkısı çok yüksek malzemeyi ifade eder. ) Ancak yapılarda kullanılan TSEN 572-1 ve TS EN 572-2 standartlarında özellikleri belirtilen soda kireç silikat-float camlar yangın karşısında BÜTÜNLÜKLERİNİ KORUYAMAZLAR. Bu nedenle Yangına dayanıklı camlar özel olarak tasarlanmış ve üretilmiş malzemedir. YAPI MALZEMELERİ YÖNETMELİĞİ (2) Yangın durumunda emniyet başlığı altında sıralanan özellikler bu açıdan yapılacak testlere yol göstericidir. Buna göre yapı işlerinde kullanılacak yangına dayanıklı malzemelerin yangın çıkması durumunda aşağıdakileri sağlayacak şekilde tasarlanması ve inşa edilmesi gereklidir.

 • İnşa edilen yapının yük taşıma kapasitesi, öngörülmüş olan belirli bir süre boyunca azalmamalıdır.
 • Yapı işleri içinde yangın ve dumanın oluşması ve yayılması sınırlı olmalıdır.
 • Yangının etraftaki yapı işlerine yayılması sınırlı olmalıdır.
 • Yapı sakinlerinin binayı emniyetli bir şekilde terk edebilmesi veya başka yollarla kurtarılabilmesi sağlanmalıdır.
 • Kurtarma ekiplerinin emniyeti göz önüne alınmalıdır.

Bu kriterler dikkate alındığında yangına dayanıklı camlar taşıdığı özelliklere göre aşağıdaki şekilde sınıflandırılır:

YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ: Belirli bir zaman periyodu içinde bir veya daha fazla yüzü yangına maruz kaldığında yapı biriminin yangına dayanma gücü.

BÜTÜNLÜK: Sadece bir yüzü yangına maruz kaldığında, yangına maruz kalmamış yüzü önemli oranda sıcak gaz ve alev geçişi olmayacak şekilde yangına dayanım gücü .

RADYASYON AZALTIMI: Belirli bir zaman periyodunda yangına maruz bırakıldığında , diğer tarafında ölçülen radyasyon ısısının belirli bir değerin altında kalan ve ayırma özelliği olan cam yapı biriminin yangına dayanım gücü

YALITIM ÖZELLİĞİ: Sadece bir tarafı yangına maruz kalan cam yapı biriminin diğer tarafa önemli miktarda ısı iletimi sağlamayan, insanların yangın sebebiyle oluşan ısıdan etkilenmemesini sağlayan yangına dayanım gücü

DUMAN KONTROLÜ: Cam yapı biriminin sıcak ya da soğuk gazların veya dumanın bir taraftan diğerine geçişini önleme özelliği.

Şunu da unutmamak gerekir ki, yangına dayanıklı cam dediğimizde beklenen performans sadece camın kendi yangın dayanımı performansı ile ifde etmek doğru değildir. YANGIN DAYANIMI ENTEGRE BİR SİSTEMDİR. Doğrama ve diğer montaj elemanları, cam conta, çıtalar, sabitlemeler ve çerçeve malzemesi, duvarlar ve kapılar gibi diğer unsurların performansı ile birlikte ölçüldüğünde geçerlidir. Yani tüm bu bileşenlerin uyumlu olması ve gerekli performansı elde etmek için birlikte çalışması , AKREDİTE bir LABORATUVAR tarafından yapılan uygun test kanıtlarına atıfta bulunularak değerlendirilmiş olması gereklidir. Ayrıca Cam, önerilen son kullanım uygulamasındaki çevresel faktörlere uygun bir ortamda test edilmeli ve sınıflandırılmalıdır.

Ham madde türüne göre dört ayrı kategoride yangına dayanıklı cam vardır;

 1. Borasilikat cam
 2. Aluminyum silikat cam
 3. Microkristalline cam
 4. Potasyum silikat cam

Bu camlar tek camdan oluşabileceği gibi lamine ya da çift cam ünitesi olarak da tasarlanabilmektedir. Yangına dayanıklı cam, ancak tam bir yangına dayanıklı camlı sistemin parçası olduğunda tasarlanan performansına ulaşabilir. Bilinen en eski yangına dayanıklı cam türü, telli cam dediğimiz camdır. Bu cam yangında kırılır ancak, arasındaki teller sayesinde bütünlüğünü korur, böylece alev veya duman geçişini bir nebze olsun geciktirir.

Seramik: Cam da sıfıra yakın bir termal genleşme katsayısına ve bütünlüğü koruyan çok yüksek bir yumuşama noktasına sahip olduğu için yangına dayanıklı cam olarak kullanılmaktadır.

Ateşe dayanıklı ve bütünlüğünü koruyabilen sıvı malzemelerle üretilen Sıvı lamine cam da ara katmanın bu özelliği sayesinde yangın geciktirici işlev görebilmektedir. .

Üretim teknikleri açısından ise Yangına Dayanıklı Camlar üçe ayrılır.

 1. Kimyasal temperleme ile üretilen yangına dayanıklı camlar. Potasyum silikat camlar bu şekilde üretilir.
 2. Tam temperli yangına dayanıklı camlar.
 3. Ergitme yolu ile üretilen Borasilikat yangına dayanıklı camlar.

YANGINA DAYANIKLI CAM dediğimizde dayanım sınıfları dakika ile ölçülür. Yaygın olarak piyasada bulunan sınıflar 15 dakikadan başlayarak 30, 45, 60,90 ve 120 dakikaya kadar yangına dayanım sınıflarına sahiptir.

Yangına dayanıklı çift cam ünitelerine gelince; Yalıtım camı üniteleri, yukarıda açıklanan yangına dayanıklı cam türlerinden birini içermesi ve yangın performansı test edildiği sürece yangına dayanıklılık sağlar. Ancak şuna dikkat etmek önemlidir:

Yangına dayanıklı entegre sistem içindeki cam ünitesi, test kanıtlarına dayalı olarak kendi yangın testi veya değerlendirme raporuna sahip olmalıdır.

Yapılarda kullanılan Yangına dayanıklı yalıtım camı üniteleri, EN1279-5'e göre CE işaretli olmalıdır

 1. Mekanik stabilite: Yangına dayanıklı eleman, test sırasında ve sonrasında mekanik stabilizesini korumalıdır.
 2. Alev geçirmezlik: Yapıdaki çatlak ve derzlerden alev veya yanıcı gazlar sızmamalıdır.
 3. Isı yalıtımı : İnsan veya canlı teması olan tarafına ısı radyasyonu geçirmezlik

Buna göre yangına dayanıklı camlar aşağıdaki kodlar ile tanımlanır;

E - yangın dayanımı

EW – yangın dayanımı yanı sıra ısı radyasyonu sınırlaması sağlar

EI – yangın dayanımı ve ısı radyasyonu geçişini engeller.

Yangına dayanıklı cam talep ederken, yangın dayanımı süresi yanı sıra alev geçişi, ısı radyasyon geçişi gibi özelliklerden hangisinin istendiği, tek camdan mı oluşacağı yoksa çok katlı lamine cam veya yalıtım cam birimi mi olacağı mutlaka belirtilmelidir. Her birinin farklı kombinasyonlarını olduğunu aklıda tutmalıyız.